トップ > Foreign language > Thông điệp từ Tỉnh trưởng

Updated:March 19, 2018

Main content starts here.

Thông điệp từ Tỉnh trưởng

Governor Goto

Tỉnh Yamanashi được ban tặng phong cảnh thiên nhiên phong phú, trong đó có Núi Phú Sĩ - một di sản thế giới. Những sản phẩm tuyệt vời của tỉnh được cả trong và ngoài nước biết đến như là "Thương hiệu Yamanashi", với các sản phẩm nông nghiệp đa dạng phát triển trong nguồn nước và ánh sáng mặt trời dồi dào cũng như rượu vang và đồ trang sức, vải lụa sản xuất bằng kỹ thuật truyền thống.

Tôi muốn cùng với người dân trong tỉnh làm cho Yamanashi tiếp tục tỏa sáng trong tương lai bằng cách tận dụng tốt nhất những giá trị và đặc điểm địa phương đang được phát huy mạnh mẽ này. Vì vậy, chúng tôi đã giương cao khẩu hiệu "Yamanashi năng động ~Sáng kiến về Xã hội bạch kim (Platinum Society)~" và tích cực nỗ lực để nâng cao "Khả năng cung cấp năng lượng", "Năng lực về nông nghiệp và cảnh quan", "Sự yên tâm - Khả năng phòng chống thiên tai", ba sức mạnh chính sẽ hỗ trợ Yamanashi trong tương lai, với mục đích tạo việc làm ổn định và cuộc sống thịnh vượng cho mọi người.

 

Goto Hitoshi

Tỉnh trưởng Tỉnh Yamanashi

広告スペース

広告掲載について